Δυσκίνητες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις -σε παγκόσμιο επίπεδο- στο να επικοινωνήσουν τις εταιρικές τους αναφορές για τις επιπτώσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, με έκθεση της EY, Global Climate Risk Barometer, να υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λάβουν επειγόντως μέτρα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών και των επενδυτών τους.

Η έκθεση εξετάζει τις δημοσιοποιημένες αναφορές περισσότερων από 1.100 επιχειρήσεων σε 42 χώρες, με βάση τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD). Η TCFD δημιουργήθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα και να αυξήσει τον αριθμό των χρηματοοικονομικών αναφορών που σχετίζονται με το κλίμα. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται για τον αριθμό των προτεινόμενων απαιτήσεων που δημοσιεύουν (κάλυψη) και την έκταση ή τη λεπτομέρεια κάθε γνωστοποίησης (ποιότητα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ:

Κλιματικοί κίνδυνοι: Οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις – Μόλις το 3% των επιχειρήσεων κάνει ολοκληρωμένες αναφορές για το κλίμα

 

Κοινοποίηση: