Τα πρώτα της αποτελέσματα μετά την είσοδο της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έβγαλε μια από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον κλάδο της πληροφορικής, αν και αυτά αφορούν δραστηριότητες που προηγήθηκαν:

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

Η REAL CONSULTING αποτελεί μία εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής στην Ελλάδα.Η Εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στους τομείς της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των καταναλωτικών προϊόντων,των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,της υγείας, της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Οι υπηρεσίες της REAL CONSULTING χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, βοηθώντας τους να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2021,

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ψηφιοποίησης,που διαχρονικά αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα να είναι μεγάλος ο βαθμός ανησυχίας για το πλήγμα που θα δεχόταν συνολικά η ελληνική οικονομία, λόγω της πανδημίας COVID-19. Παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο ακόμα επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, η REAL CONSULTING και το 2021 κατάφερε να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη και αύξηση των εσόδων της.

Πιο συγκεκριμένα,ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατέγραψε αύξηση 12% και διαμορφώθηκε στα €10.811χιλ. έναντι €9.664χιλ. συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €3.769χιλ. για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €3.185χιλ. του Α’ εξαμήνου το 2020 (αύξηση 18%), και τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 3.758χιλ. έναντι €3.167χιλ. (αύξηση19%). Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε €1.452χιλ.για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.277 χιλ. του Α’ εξαμήνου το 2020 (αύξηση 14%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε,αντίστοιχα, σε € 1.437 χιλ. έναντι € 1.249 χιλ. (αύξηση 15%). Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το Α ‘εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη €1.045χιλ. έναντι €840χιλ.του Α’ εξαμήνου το 2020, εμφανίζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε €1.030χιλ. για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €816χιλ. του Α’ εξαμήνου 2020, εμφανίζοντας αύξηση 26%.

Κοινοποίηση: