Δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Πρόκειται για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος). Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σε αυτά 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30η Ιουλίου 2021.

Ο προϋπολογισμός για το καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Αυτός για το καθεστώς ενίσχυσης «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» ανέρχεται στα 405 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

Κοινοποίηση: