Η ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων συνδέεται τόσο με τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων, υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικών βιομηχανικών προϊόντων, και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, όσο και με την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να την υποστηρίξουν.

Για τον ΣΕΒ, η αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Skills for Export Readiness, που διοργανώνει με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, έχει ως στόχο να μεταδώσει τις κρίσιμες παραμέτρους ως προς τις πρακτικές και τις στρατηγικές του εξαγωγικού εμπορίου.

Τι είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Skills for Export Readiness”

Είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 45 ωρών, δομημένο σε εννέα θεματικές ενότητες με στόχο να προσφέρει σε στελέχη επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΒ τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Διδακτέα ύλη εμπλουτισμένη με μελέτες και παραδείγματα από τη διεθνή αγορά, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας
 • Παρουσίαση case studies από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ
 • Ανάπτυξη από τους συμμετέχοντες ενός Σχεδίου Εξαγωγικής Στρατηγικής (Export Strategy Plan) μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος της επιχείρησής τους.

Ο ΣΕΒ πραγματοποίησε έρευνα σε δείγμα 69 μεγάλων εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να εντοπίσει τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων σε έξι σύνθετες και απαιτητικές εξαγωγικές λειτουργίες:

 1. Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
  2. Επιλογή του κατάλληλου τρόπου εισόδου σε νέες αγορές
  3. Συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και την κυκλοφορία των προϊόντων στις χώρες που εξάγονται
  4. Επιλογή του κατάλληλου δικτύου πωλήσεων στις χώρες που εξάγονται
  5. Επιλογή του κατάλληλου δικτύου αποστολής και διανομής των προϊόντων στις χώρες που εξάγονται
  6. Εφαρμογή στρατηγικής προώθησης των προϊόντων στις χώρες που εξάγονται

 

 

 

Κοινοποίηση: