Μια μεγάλη «πληγή» που έχει ανοίξει στην χώρα, από τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι η «φυγή» επιστημονικού προσωπικού από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, όπως και πολλών ανθρώπων με δεξιότητες στο αντικείμενη τους ή και στελεχών, προς αναζήτηση «μιας καλύτερης τύχης».

Το φαινόμενο του λεγόμενου brain drain δεν δείχνει να βρίσκεται στην έξαρση των προηγούμενων ετών, όμως όλοι κατανοούν πως έφθασε πλέον η ώρα για να μπει ένα «φρένο» σε αυτή …την «διαρροή» ικανού έμψυχου δυναμικού για την ελληνική αγορά εργασίας!

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο ΣΕΒ, από τους κύριους «πυλώνες» για την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν, σε συνδυασμό πάντοτε και με την επαγγελματική εκπαίδευση.

Πιο πρόσφατη από αυτές, το γεγονός ότι ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος) υποστηρίζουν το πρώτο θεσμοθετημένο πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών «UPatras IQ» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του ΣΕΒ αναφέρει: 

Η συστηματική διασύνδεση της βιομηχανικής παραγωγής με την επιστημονική έρευνα αποτελεί ζητούμενο εδώ και δεκαετίες, για την αναβάθμιση της οικονομίας της χώρας μας. Η θεσμοθέτηση των βιομηχανικών διδακτορικών, που έχει μακρά ιστορία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα σαφές βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση, αφού τα βιομηχανικά διδακτορικά επιταχύνουν την αξιοποίηση της έρευνας αιχμής, που παράγεται από τα ελληνικά ΑΕΙ με ωφελούμενους όχι μόνο τους νέους υποψήφιους διδάκτορες και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία.

Η διάδοση του θεσμού των βιομηχανικών διδακτορικών μπορεί επίσης να συμβάλει στην αναστροφή του φαινομένου του brain drain,δημιουργώντας άμεσα ευκαιρίες για τους νέους και διευκολύνοντας τη στήριξη και ανάπτυξη καλών, υψηλής ποιότητας, θέσεων εργασίας στην ελληνική  βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2,3% του συνόλου των Ελλήνων αποφοίτων με διδακτορικό τίτλο σπουδών εργάζεται σήμερα στη βιομηχανία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, που θεσμοθετεί πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών, το «UPatras IQ».

Η προσπάθεια αυτή αντανακλά την ωριμότητα της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας για αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ στηρίζουν ενεργά την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις – μέλη τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ερευνητικές συνέργειες που προσφέρονται από το UPatras IQ και ευελπιστούν πως και άλλα ελληνικά Πανεπιστήμια θα υιοθετήσουν σύντομα αντίστοιχες δράσεις διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Το πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών «UPatras IQ» αφορά σε τετραετή διδακτορικά προγράμματα με ισχυρό βιομηχανικό προσανατολισμό.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον υποψήφιο και το αντικείμενο της έρευνάς του από κοινού με το επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ και καλούνται να συν-διαμορφώσουν το ερευνητικό έργο του υποψήφιου διδάκτορα σε βάθος 4ετίας, και να παρακολουθούν την εξέλιξή του.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα από επιχειρήσεις και ερευνητές ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου.

 

Κοινοποίηση: